NASZA PASJA JEST PRAWO – MISJA SWIADCZENIE USLUG NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

DZIEDZINY PRAWA

Oferujemy uslugi w szczegolnosci z ponizej wymienonych dziedzin prawa

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria w szczególności gotowa jest świadczyć pomoc w postaci sporządzania umów, opiniowania, doradztwa oraz reprezentacji Klientów w sprawach przed Sądami. Kancelaria pomaga w dochodzeniu m.in. roszczeń o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, reprezentuje w sprawach o podział majątku, a także zajmuje się ochroną praw pozwanych.

Prawo rodzinne

Kancelaria w zakresie prawa rodzinnego w szczególności gotowa jest reprezentować Klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, o podział majątku, ustalenie ojcostwa oraz dotyczących regulowania kontaktów z dziećmi.

PRAWO PRACY

Kancelaria reprezentuje w sprawach sądowych pracowników i pracodawców, udziela pomocy w dochodzeniu roszczeń pracowniczych m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłatę diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych.

PRAWO odszkodowawcze

Zapewniamy profesjonalną i wszechstronną obsługę prawną przy dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Mając na względzie dobro naszych Klientów wykazujemy najwyższą staranność w celu uzyskania najkorzystniejszych świadczeń dla osób poszkodowanych i ich najbliższych. W trakcie negocjacji z zakładami ubezpieczeń zawsze rozważamy wystąpienie na drogę sądową. Pomagamy naszym Klientom w podejmowaniu najlepszych decyzji.

Prawo administracyjne

Działalność Kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjengo. W zakres usług wchodzi: udzielanie ustnych porad prawnych; sporządzenie odwołań od decyzji organów; sporządzenie skarg i skarg kasacyjnych; reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym obejmująca kompleksową obsługę prawną.

prawo karne

W zakresie prawa karnego Kancelaria świadczy pomoc poprzez obronę podejrzanych i oskarżonych, tak więc zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego) jak i sądowego. Pomoc świadczona jest również ofiarom przestępstw tj. pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym i polega ona również na dochodzeniu odszkodowań.

prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria reprezentuje Klientów (zarówno spółki, osoby prawne jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami gospodarczymi, udziela pomocy poprzez sporządzanie umów gospodarczych, opiniowanie, doradztwo.

prawo windykacyjne

Odmowa zapłaty należności spotkać może wierzyciela niezależnie od tego kto jest dłużnikiem i z jakiego tytułu przysługuje nam roszczenie. Zaangażowanie Kancelarii w negocjacje z dłużnikiem jest komunikatem, iż wierzyciel zdeterminowany jest w najbliższej przyszłości skierować sprawę do sądu i egzekucji komorniczej. Profesjonalny doradca prawny jest przy tym jednocześnie negocjatorem jak i organizatorem procesu odzyskiwania należności. Jego pomoc umożliwia często ograniczyć czas i koszt osiągnięcia zamierzonego przez wierzyciela celu.

E- Porady Prawne

Zapraszamy do skorzystania z E- Porady Prawnej
Czas na profesjonalne doradztwo prawne

E- Porada Prawna powstała z myślą o osobach, które nie mają czasu na wizytę w Kancelarii Prawnje, a chciałyby skorzystać z porady prawnej lub potrzebują pomocy w sformułowaniu różnego rodzaju pism procesowych (np. pozwu do sądu, wniosku, zażalenia, sprzeciwu od nakazu zapłaty, itp.). Porady prawne udzielane przez prawników są zawsze dostosowane do konkretnej sytuacji i mają charakter poufny. W przypadku wątpliwości lub niejasności związanych z opinią prawną istnieje możliwość otrzymania dodatkowych, bezpłatnych wyjaśnień. Dzięki temu gwarantujemy, że uzyskana porada prawna będzie nie tylko profesjonalna, ale także zrozumiała.

 • Opis problemu

  Opisz swoj problem

 • Wycena E-Porady Prawnej

  Bezpłatną wycenę otrzymasz w ciągu 1 dnia roboczego

 • Płatność

  Dokonaj płatności na rachunek bankowy Kancelarii

 • Wykonanie E-Uslugi

  Po otrzymaniu płatności otrzymasz w ciagu dwoch dni roboczych wyczerpujaca E- Porade Prawna

DLACZEGO MY

Kancelaria Prawna oferuje klientom kompleksową obsługą prawną świadczoną z największym zaangażowaniem, zapewniając jednocześnie najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania.
Uploaded image

ZAUFANIE

Wierzymy, że zaufanie pomiędzy Klientem a Prawnikiem jest podstawą przy świadczeniu pomocy prawnej, dlatego nasze relacje z Klientami opieramy na zasadach uczciwości, wzajemnym szacunku i jak najlepszej komunikacji.
Uploaded image

NAJWYŻSZA STARANNOŚĆ

Jesteśmy głęboko przekonani, że zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi prawnej nie byłoby możliwe, bez najwyższej staranności leżącej u podstaw każdej czynności przedsiębranej w zakresie działalności Kancelarii.
Uploaded image

POUFNOŚĆ

Zapewniamy naszym Klientom pełne bezpieczeństwo i świadomość, że wszelkie przekazane nam informacje pozostaną bezwzględnie poufne zarówno w trakcie świadczenia pomocy prawnej, jak i po ustaniu wiążącego nas z Klientem stosunku prawnego.
Uploaded image

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę aktualne potrzeby i wymagania Klienta. Działamy w przekonaniu, że dopiero pełne rozpoznanie i zrozumienie oczekiwan Klienta, gwarantuje wybór najkorzystniejszego rozwiązania.

REKOMENDACJE

informacje prawne